لیست برچسب با 'ناخنکار' (2)

سالن زیبایی لطفی کراتینه و پروتئینه مو

ریبون 3

کراتینه از ۲۵۰۰ ال ۴۰۰۰ پروتئینه از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ بوتاکس از ۸۰۰ تا ۲۵۰۰ کوپ ۲۰۰ ……… تخفیف محدود با بهترین مواد برزیلی

  • تهران
  • فــوری
کراتینه
تماس بگیرید

ناخنکار حرفه ای

به تعدادی ناخنکار حرفه ای دارای مشتری به صورت درصدی جهت کار در سالن زیبایی واقع در تهرانسر نیازمندیم

  • تهران
  • 3 ماه قبل
تماس بگیرید