لیست برچسب با 'نمکدون' (1)

نمکدون

به نام خدای هستی بخش ما کرونا را شکست می دهیم به شرطی: ماسک بزنیم و در خانه بمانیم مگر در مواقع اضطرار از خانه […]

  • 4 سال قبل
Capture
تماس بگیرید